โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

บริการทางด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย รังสีรักษา เคมีบำบัด ,ศูนย์รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง บริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) และตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ด้วยบุคลากรทางการแพทย์สหวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุด

 

 

“วิถีสมดุลของการรักษา มะเร็ง เราพร้อมดูแลคุณ”

 

 

ทีมแพทย์

ข้อมูลด้านสุขภาพ